Allkunne-artiklar

Allkunne er eit digitalt oppslagsverk eigd av stiftinga Nynorsk kultursentrum. Sidan hausten 2009 har eg skrive om lag 190 artiklar for oppslagsverket. Nedanfor er lenkjer til nokre av artiklane.

1 Filosofar og samfunnsvitarar

2 Nynorsk kulturhistorie – biografiar

3 Nynorsk kulturhistorie – institusjonar, aviser, blad

4 Språklege emne

5 Andre emne