Allkunne-artiklar 2009–2019

Allkunne er eit digitalt oppslagsverk eigd av stiftinga Nynorsk kultursentrum. Sidan hausten 2009 har eg skrive om lag 200 artiklar for oppslagsverket. Nedanfor er lenkjer til nokre av artiklane.

1 Filosofar og samfunnsvitarar

2 Nynorsk kulturhistorie – biografiar

3 Nynorsk kulturhistorie – institusjonar, aviser, blad

4 Språklege emne

5 Andre emne