Non-Photographic Subjects – Andre emne

Bouzouki playerBouzouki player c. 1982 © Jon Grepstad

Archive – Arkiv
Artiklar på norsk og engelsk. Articles in Norwegian and English

I Språkleg jamstilling

II Mardøla-aksjonen (1970)

Ein artikkel i Ikkevoldsaksjon. Oslo: Pax forlag 1972:

III The Peace Movement 1970–1986

IV Vindafjordingar i Holmenkollstafetten 1961–1968
– og litt om idrettskarrieren til Hans Kårhus